ถุงลามิเนต (Laminated Plastic bags)

คุณสมบัติ เป็นถุงพลาสติกที่เกิดจากการนําแผ่นพลาสติกต่างชนิดมาประกบกัน และนํามาขึ้นรูปเป็นบรรจุภัณฑ์ จึงทําให้เกิดเป็นบรรจุภัณฑ์ใหม่ซึ่งทนทานแข็งแรง สวยงาม สามารถรักษาคุณภาพของสินค้าได้ยาวนานขึ้นโดยไม่ต้องแช่แข็ง ปลอดภัยสําหรับบรรจุอาหาร มีความแข็งแรงของรอยซีล ภาพพิมพ์สวยงาม มีการยึดติดของสี ไม่หลุดลอก เพราะมีการเคลือบกันของพลาสติกหลายชั้น ทําให้ปลอดภัย และสามารถผลิตได้หลายลักษณะ สมัยนี้มีถุงพลาสติกมากมายที่มีขึ้นมาเพื่อตอบรับการใช้งานของผู้บริโภค ซึ่งถุงลามิเนต หรือ ซองลามิเนตนั้น ก็เป็นที่นิยมในสมัยนี้เช่นเดียวกัน ถุงลามิเนต คือ เป็นถุงพลาสติกที่มีฟิล์มพลาสติก ตั้งแต่ 2 ชั้นขึ้นไป แล้วนำมาประกบกัน ซึ่งฟิล์มของแต่ละชั้นนั้นก็จะมีคุณสมบัติที่มีความแตกต่าง ซึ่งถุงลามิเนตนี้ ด้วยคุณสมบัติของเค้าจะมีความเหนียว ทนต่อแรงกระแทก ทนต่อการฉีดขาด ทนความชื้น ทนไขมัน และทนต่อแสง และในสิ่งนี้เองทำให้ไม่อากาศเข้าไปในถุงได้ ทำให้อาหารนั้น ไม่เสียไม่บูด และถุงลามิเนตเอง มีความเงาของตัวถุง ไม่ลอก ไม่มีกลิ่น จึงทำให้ถุงลามิเนตนั้นถูกนิยม เพื่อเป็นการยืดอายุของอาหาร และถนอมอาหาร ให้มีการบรรจุภัณฑ์ได้นานมากขึ้นกว่าเดิม เช่น อาหารแห้ง อารหารแช่เย็น ยา ครีม เป็นต้น โดยมีชื่อย่อของถุงลามิเนต ดังนี้ Nylon + […]