ถุงเย็น (LDPE & LLDPE)

คุณสมบัติ

เป็นถุงใสเหมาะสําหรับแช่เย็น ทําด้วยเม็ดพลาสติก LDPE มีลักษณะค่อนข้างใส นิ่ม ยืดหยุ่นได้พอสมควร ป้องกันความชื้น เข้าออกได้ แต่ไม่สามารถป้องกันอากาศ ผ่านเข้าออกได้ ใช้บรรจุอาหารทั่วไปที่อุณหภูมิปกติ เช่น ผักสด ผลไม้ และอาหารสด โดยแช่แข็งได้ถึง -70 องศาฟาเรนไฮต์

รูปแบบของถุง

 

Please follow and like us: