ถุงร้อน PP (Polypropylene)

คุณสมบัติ

ทําจากเม็ดพลาสติก PP จะค่อนข้างใส ถุงร้อนมีจุดหลอมเหลวในการผลิตสูงถึงประมาณ 230 องศาฟาเรนไฮต์จึงสามารถบรรจุของร้อนได้ถึงจุดน้ําเดือด และมี โครงสร้างลักษณะใสเหมือนกับแก้ว เหนียว แข็งแรง ยึดแน่น อยู่ตัว สามารถทนต่ออุณหภูมิที่ร้อนและทนต่อสารเคมีได้เป็นอย่างดี

แนวการใช้ถุงร้อน PP ที่ถูกต้อง

  1. ทนต่ออุณหภูมิที่ร้อน ความชื้นและการไหลผ่านของอากาศได้ค่อนข้างมากกว่าถุงร้อนขุ่น HDPE
  2. ถุงร้อนมีจุดหลอมเหลวสูง สามารถใส่ของร้อน และทนต่อความร้อนได้สูงโดยไม่เสียรูปร่าง
  3. ป้องกันการไหลซึมของความชื้นได้ค่อนข้างดี สมควรนําไปใช้ใส่อาหารแห้ง ซึ่งสามารถเก็บรักษาได้หลายวัน
  4. ไม่เหมาะแก่การแช่ในช่องแช่แข็ง เพราะจะเปราะแตกง่าย

รูปแบบของถุง

 

Please follow and like us: