ถุงร้อน PP (Polypropylene)

คุณสมบัติ ทําจากเม็ดพลาสติก PP จะค่อนข้างใส ถุงร้อนมีจุดหลอมเหลวในการผลิตสูงถึงประมาณ 230 องศาฟาเรนไฮต์จึงสามารถบรรจุของร้อนได้ถึงจุดน้ําเดือด และมี โครงสร้างลักษณะใสเหมือนกับแก้ว เหนียว แข็งแรง ยึดแน่น อยู่ตัว สามารถทนต่ออุณหภูมิที่ร้อนและทนต่อสารเคมีได้เป็นอย่างดี แนวการใช้ถุงร้อน PP ที่ถูกต้อง ทนต่ออุณหภูมิที่ร้อน ความชื้นและการไหลผ่านของอากาศได้ค่อนข้างมากกว่าถุงร้อนขุ่น HDPE ถุงร้อนมีจุดหลอมเหลวสูง สามารถใส่ของร้อน และทนต่อความร้อนได้สูงโดยไม่เสียรูปร่าง ป้องกันการไหลซึมของความชื้นได้ค่อนข้างดี สมควรนําไปใช้ใส่อาหารแห้ง ซึ่งสามารถเก็บรักษาได้หลายวัน ไม่เหมาะแก่การแช่ในช่องแช่แข็ง เพราะจะเปราะแตกง่าย ถุงร้อน ถูกออกแบบให้บรรจุอาหาร หรือผลิตภัณฑ์ต่างๆเพียงได้แค่ของร้อน เท่านั้น ซึ่งถุงร้อน มี 2 แบบด้วยกัน คือ ถุงร้อนแบบใส และถุงร้อนแบบนุ่ม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่า ผู้ใช้จะเลือกถุงแบบไหนให้ตรงของที่ใส่ ถุงร้อนแบบใส เราจะเจอ คำว่า PP ชื่อเต็มคือ Polypropylene จะติดอยู่ฉลาก ซึ่งถุงร้อนแบบใส จะมีลักษณะใสเหมือนแก้ว มีลักษณะมันวาว และพลาสติกชนิดนี้สามารถทนความร้อนได้สูงมากกว่า 100 องศาเซลเซียส เพราะสามารถใส่น้ำเดือดที่ร้อนจัดๆได้แต่ถุงแบบนี้ไม่สามารถทนความเย็นได้ […]